OCHRONA DANYCH

Przetwarzanie przez nas danych osobowych naszych użytkowników ogranicza się do danych wymaganych do zapewnienia działania strony internetowej oraz prezentowanych na stronie treści i świadczonych w witrynie usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie w celach wymienionych poniżej i jeśli istnieje podstawa prawna (w rozumieniu RODO). Zbierane są tylko takie dane osobowe, które są rzeczywiście niezbędne do realizacji i wykonywania zadań oraz świadczenia usług lub danych, które udostępniłeś nam dobrowolnie.

I. NAZWA I ADRES OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ DANYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Osobą odpowiedzialną (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: RODO) jest:
Thomas Blaser

Z inspektorem ochrony danych operacyjnych digisitecheck.com można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: datenschutz[at]digisitecheck.com.

II OPIS I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. DOSTAWA USŁUG STRONY INTERNETOWEJ

Kiedy korzystasz z naszej strony, nasz system automatycznie zbiera dane i pewne dane o systemie komputera, z którego korzystasz.

Zbierane są tutaj następujące dane:

  • Informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki
  • System operacyjny użytkownika
  • Dostawca usług internetowych użytkownika
  • Adres IP użytkownika
  • Data i godzina dostępu
  • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej

Przechowujemy te informacje przez maksymalny okres 90 dni. Przechowywanie odbywa się ze względu na bezpieczeństwo danych w celu zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa działania naszego systemu.

Nie przeprowadzamy własnych analiz internetowych na naszej stronie internetowej i nie używamy żadnych narzędzi do analizy internetowej. W związku z tym nie ma oceny wspomnianych wcześniej danych dotyczących odwiedzających i użytkowania.

III. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Do łączenia się ze stroną używamy powszechnie stosowanych technologii SSL/TLS, aby zapewnić najwyższy stopień szyfrowania połączenia, dostępny w Państwa przeglądarce. Możesz sprawdzić, czy konkretna strona naszej witryny jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, odnajdując ikonę klucza lub symbolu kłódki w pasku adresu przeglądarki.

Ponadto, stosujemy inne odpowiednie technologicznie i organizacyjnie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są, zgodnie z rozwojem technologicznym, stale przez nas ulepszane.

IV. TWOJE PRAWA (PRAWA PODMIOTÓW, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ)

Masz prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności, możesz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przeniesienia danych, pochodzenia Twoich danych, jeśli nie zostały od nas zebrane oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Masz również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody udzielonej przez Ciebie na wykorzystanie Twoich danych osobowych.

Możesz skorzystać przysługujących Tobie praw w dowolnym momencie, korzystając z podanego adresu kontaktowego lub formularza kontaktowego na stronie.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, masz możliwość złożenia skargi do organu ochrony danych w Księstwie Liechtensteinu.